Mijn account

Privacy- en cookiebeleid (GDPR)

Het internetadres www.bizzbooster.be is eigendom van SRL Bizzbooster, gevestigd aan de Chaussťe de Louvain, 88 in 1380 Lasne. Ondernemingsnummer: 0897.369.170.

Onder 'gebruiker' wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die de website www.bizzbooster.be bezoekt.

Onder 'dienst' wordt verstaan de bemiddelingsdienst die toegankelijk is en wordt verspreid op het internet door Bizzbooster en waarmee elke internetgebruiker die professioneel optreedt, voor een bepaald product of dienst, in contact kan komen met een of meer door Bizzbooster geselecteerde leveranciers.

Het gebruik van de website www.bizzbooster.be wordt beheerst door de hieronder gedetailleerde algemene voorwaarden. Elke gebruiker erkent ervan kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. Bizzbooster behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot www.bizzbooster.be en de voorwaarden van de algemene voorwaarden te wijzigen.

1) Algemene gebruiksvoorwaarden

Bizzbooster brengt een koper/gebruiker in contact met een of meer geselecteerde leveranciers en biedt zo informatie over producten, diensten en uitrusting. De informatie over deze producten en diensten in de commerciŽle documenten van Bizzbooster is indicatief, niet-contractueel en kan op elk moment worden gewijzigd. De verspreide informatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van Bizzbooster, hoewel ze regelmatig wordt bijgewerkt zonder dat ze ooit gegarandeerd kan worden. We danken u voor het melden van fouten of omissies op ons e-mailadres patrick{at}bizzbooster-international{dot}com.

We controleren en controleren de kwaliteit en bekwaamheid van de leveranciers die we aanbevelen, maar we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en relevantie van de informatie die wordt verspreid op de websites van bedrijven, organisaties of particulieren waarnaar we links hebben gelegd.

In geval van overeenkomst tussen een geselecteerde leverancier en een gebruiker/gebruiker die door Bizzbooster in contact is gebracht, moet de betrokken dienst het voorwerp uitmaken van een specifiek commercieel contract tussen de twee partijen. In geen geval kan Bizzbooster aansprakelijk worden gesteld voor de voorwaarden van dit contract, de prestaties van de leveranciers, de betaling van deze prestaties of enig ander aspect van de commerciŽle relatie tussen de klant en de geselecteerde leverancier. De aansprakelijkheid van Bizzbooster kan niet worden ingeroepen voor het gedrag, onjuiste informatie of onregelmatigheden waarvoor de geselecteerde leveranciers van Bizzbooster verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

2) Intellectuele eigendom

De namen van producten, diensten of bedrijven die op de website www.bizzbooster.be worden vermeld, kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn die eigendom zijn van derden en als zodanig worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

Alle teksten en werken die op deze site worden gepresenteerd, zijn auteursrechtelijk beschermd door Bizzbooster. Alle rechten op de auteurs van de werken zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is reproductie en gebruik van de werken anders dan individueel en privť raadplegen verboden. Alle verzoeken om toestemming voor welk gebruik dan ook moeten worden gericht aan de beheerder, verantwoordelijk voor de publicatie.

3) Gegevensverzameling

We kunnen, met uw toestemming, de volgende soorten gegevens verzamelen en verwerken:

a. PotentiŽle klanten, bezoekers van onze website:

 • Naam, voornaam, taal;
 • Postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres;
 • Naam en btw-nummer van uw bedrijf;
 • Alle gegevens die u hebt ingevoerd in de formulieren op onze website.

b. Klanten (leveranciers):

 • Naam, voornaam, taal, functie, geslacht;
 • Postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres;
 • Naam en btw-nummer van uw bedrijf.

We kunnen ook informatie over u verzamelen uit externe databases (bijvoorbeeld via bedrijven die gespecialiseerd zijn in gegevenshandel) om uw gegevens bij te werken of u gepersonaliseerde advertenties te sturen.

4) Gebruik van de gegevens

a. PotentiŽle klanten, bezoekers van onze website:

Uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in onze beveiligde database worden als volgt gebruikt:

 • Wanneer we een legitiem belang hebben, ofwel in het kader van onze marketingactiviteiten ofwel in het kader van de concrete uitvoering van onze economische activiteiten, gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden voor onze producten en diensten;
 • Na uw goedkeuring wordt uw e-mailadres gebruikt om u aanbiedingen te sturen waarvoor u zich op elk moment kunt uitschrijven;
 • De naam van uw bedrijf wordt gebruikt om de e-mails die naar u worden gestuurd te personaliseren;
 • Uw postcode wordt gebruikt om de leveranciers te bepalen die in staat zullen zijn om aan uw verzoeken te voldoen;
 • Uw telefoonnummer wordt gebruikt zodat we u kunnen bellen om uw verzoek te bevestigen;
 • Al uw contactgegevens worden gebruikt om uw toekomstige offerteverzoeken vooraf in te vullen.

Wanneer een offerteverzoek volledig is ingevuld, sturen we de volgende gegevens naar een selectie van leveranciers:

 • De naam van uw bedrijf;
 • Uw naam en voornaam;
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • Uw postadres;
 • Antwoorden op enkele vragen die in het offerteformulier worden gesteld.

b. Klanten (leveranciers)

Uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in onze beveiligde database worden gebruikt in het kader van onze zakelijke transacties (het versturen van leads, facturen, betalingsherinneringen, ...)

5) Gegevensbescherming

Uw gegevens worden opgeslagen in de databases van www.bizzbooster.be en zijn bestemd voor intern gebruik door Bizzbooster en zijn partners.

Ze kunnen ook, met uw goedkeuring, worden doorgegeven aan onze partners. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 679/2016) worden de gegevens op uw verzoek aan u bekendgemaakt en, indien nodig, gecorrigeerd en aangepast.

Alle aanvullende informatie kan worden verkregen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Vragen of wijzigingen met betrekking tot de registratie van uw gegevens moeten worden gericht aan Bizzbooster SRL, Chaussťe de Louvain 88 - 1380 Lasne.

6) Bewaartermijn van gegevens

Persoonlijke gegevens worden gedurende een periode van 2 jaar bewaard in onze database, tenzij expliciet om verwijdering van de gegevens wordt gevraagd (zie punt 7).

7) Recht op vergetelheid

Op schriftelijk verzoek (per post of per e-mail) of mondeling (telefonisch) kunnen uw persoonlijke gegevens binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de datum van het verzoek uit onze database worden verwijderd.

8) Recht van verzet

Op schriftelijk verzoek (per post of per e-mail) of mondeling (telefonisch) kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens, zonder dat ze worden verwijderd. Dit recht kan worden uitgeoefend om geen prospectie-e-mails meer van Bizzbooster te ontvangen of om geen offertes meer van onze partners te ontvangen.

9) Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een erkende instantie. Elke klacht met betrekking tot Bizzbooster kan worden ingediend bij de GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

10) Cookies

Bizzbooster gebruikt cookies om de ervaring van internetgebruikers die de sites van Bizzbooster bezoeken te verbeteren.
De verbinding met uw gebruikersaccount wordt in een cookie opgeslagen om uw toekomstige offerteverzoeken te versnellen.
We slaan ook in een cookie uw herkomst op om statistieken op te stellen.
Deze cookies worden nooit doorgegeven aan derden.

We gebruiken ook cookies van derden om advertenties weer te geven op basis van uw huidige en eerdere surfgedrag op deze site. Al deze diensten gebruiken deze gegevens anoniem om specifiek voor Bizzbooster advertenties te plaatsen. U kunt op elk moment deze advertenties uitschakelen door de voorkeuren van uw browser of die van onze partner te wijzigen.

Verantwoordelijke uitgever: P. De Ridder, beheerder

Copyright Bizzbooster 2024 | Privacy- en cookiebeleid (GDPR) | Contact

Bizzbooster is lid van de Belgian Direct Marketing Association BDMV-ABMD | Direct Marketing